user_mobilelogo

Obertures E

1.d4 Cf6 2.c4 g6 sense 3...d5: Sistema Índia amb ...g6 (excepció Defensa Grünfeld) (E60-E99)

 • E60 Defensa Índia de Rei
 • E61 Defensa Índia de Rei, 3.Nc3
 • E62 Defensa Índia de Rei, Variant Fianchetto
 • E63 Defensa Índia de Rei, Variant Fianchetto, Variant Panno
 • E64 Defensa Índia de Rei, Variant Fianchetto, Sistema Jugoslau
 • E65 Defensa Índia de Rei, Sistema Jugoslau, 7.O-O
 • E66 Defensa Índia de Rei, Variant Fianchetto, Jugoslau Panno
 • E67 Defensa Índia de Rei, Variant Fianchetto amb ...Cd7
 • E68 Defensa Índia de Rei, Variant Fianchetto, Variant Classical, 8.e4
 • E69 Defensa Índia de Rei, Variant Fianchetto, Línia Principal Classical
 • E70 Defensa Índia de Rei, 4.e4
 • E71 Defensa Índia de Rei, Sistema Makogonov (5.h3)
 • E72 Defensa Índia de Rei amb e4 i g3
 • E73 Defensa Índia de Rei amb 5.Ae2
  • Sistema Semi-Averbakh
  • Sistema Averbakh
   • Defensa Espanyola
   • Defensa Flexible
   • Línia Burguesa
   • Defensa Geller
 • E74 Defensa Índia de Rei, Sistema Averbakh, 6...c5
 • E75 Defensa Índia de Rei, Sistema Averbakh, Línia Prinicpal
 • E76 Defensa Índia de Rei, Atac dels Quatre Peons
 • E77 Defensa Índia de Rei, Atac dels Quatre Peons, 6.Ae2
 • E78 Defensa Índia de Rei, Atac dels Quatre Peons, amb Ae2 i Cf3
 • E79 Defensa Índia de Rei, Atac dels Quatre Peons, Línia Principal
 • E80 Defensa Índia de Rei, Variant Sämisch
 • E81 Defensa Índia de Rei, Variant Sämisch, 5...O-O
 • E82 Defensa Índia de Rei, Variant Sämisch, Variant Fianchetto doble
 • E83 Defensa Índia de Rei, Variant Sämisch, 6...Cc6
 • E84 Defensa Índia de Rei, Variant Sämisch, Línia Principal Varinat Panno
 • E85 Defensa Índia de Rei, Variant Sämisch, Variant Ortodoxa
 • E86 Defensa Índia de Rei, Variant Sämisch, Variant Ortodoxa, 7.Cge2 c6
 • E87 Defensa Índia de Rei, Variant Sämisch, Variant Ortodoxa, 7.d5
 • E88 Defensa Índia de Rei, Variant Sämisch, Variant Ortodoxa, 7.d5 c6
 • E89 Defensa Índia de Rei, Variant Sämisch, Línia Princpal Variant Ortodoxa
 • E90 Defensa Índia de Rei, 5.Cf3
 • E91 Defensa Índia de Rei, 6.Ae2
 • E92 Defensa Índia de Rei, Variant Classical
 • E93 Defensa Índia de Rei, Sistema Petrosian, Línia Principal
 • E94 Defensa Índia de Rei, Variant Ortodoxa
 • E95 Defensa Índia de Rei, Variant Ortodoxa, 7...Cbd7, 8.Te1
 • E96 Defensa Índia de Rei, Variant Ortodoxa, 7...Cbd7, Línia Principal
 • E97 Defensa Índia de Rei, Variant Ortodoxa, Variant Aronin-Taimanov
  • Atac Jugoslau
  • Variant Mar del Plata
 • E98 Defensa Índia de Rei, Variant Ortodoxa, Variant Aronin-Taimanov, 9.Ce1
 • E99 Defensa Índia de Rei, Variant Ortodoxa, Variant Aronin-Taimanov,  Línia Principal

1.d4 Cf6 2.c4 e6: Sistema India amb ...e6 (E00-E59)

 • E00 Obertura de Peó de Dama:
  • Atac Neoíndia
  • Atac Trompowski
  • Obertura Catalana
 • E01 Obertura Catalana, Tancada
 • E02 Obertura Catalana, Oberta, 5.Da4
 • E03 Obertura Catalana, Oberta, Variant Alekhine
 • E04 Obertura Catalana, Oberta, 5.Cf3
 • E05 Obertura Catalana, Oberta, Línia clàssica
 • E06 Obertura Catalana, Tancada, 5.Cf3
 • E07 Obertura Catalana, Tancada, 6...Cbd7
 • E08 Obertura Catalana, Tancada, 7.Dc2
 • E09 Obertura Catalana, Tancada, Línia principal
 • E10 Obertura de Peó de Dama 3.Cf3
 • E11 Defensa Bogoindia
 • E12 Defensa Índia de Dama
 • E13 Defensa Índia de Dama, 4.Cc3, Línia principal
 • E14 Defensa Índia de Dama, 4.e3
 • E15 Defensa Índia de Dama, 4.g3
 • E16 Defensa Índia de Dama, Variant Capablanca
 • E17 Defensa Índia de Dama, 5.Ag2 Ae7
 • E18 Defensa Índia de Dama, Línia principal antiga, 7.Cc3
 • E19 Defensa Índia de Dama, Línia principal antiga, 9.Dxc3
 • E20 Defensa Nimzo-India
  • Variant Kmoch
  • Variant Steiner 
  • Variant Romanishin 
   • Variant Híbrida Anglesa
  • Variant Ragozin
 • E21 Defensa Nimzo-India 
  • Variant dels tres cavalls
   • Variant Korchnoi 
    • Variant Shocron 
    • Variant Euwe
 • E22 Defensa Nimzo-India, Variant Spielmann
  • Variant Spielmann 
 • E23 Defensa Nimzo-India, Variant Spielmann
  • Variant Spielmann, 4...c5, 5.dxc5 Cc6
   • Gàmbit Romanovsky
   • Variant San Remo
    • Variant Stahlberg 
   • Variant Carlsbad
    • Variant Stahlberg
 • E24 Defensa Nimzo-India, Variant Saemisch
  • Variant Saemisch, 4.a3
   • Variant Saemisch Accelerat
    • Variant Botvinnik
 • E25 Defensa Nimzo-India, Variant Saemisch
  • Variant Saemisch, 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 c5 6.f3
   • Variant Keres
    • Variant Romanovsky
 • E26 Defensa Nimzo-India, Variant Saemisch
  • Variant Saemisch, 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 c5 6.e3
   • Variant O'Kelly
   • Variant Capablanca
 • E27 Defensa Nimzo-India, Variant Saemisch
  • Variant Saemisch, 5...0-0
 • E28 Defensa Nimzo-India, Variant Saemisch
  • Variant Saemisch, 6.e3
 • E29 Defensa Nimzo-India, Variant Saemisch
  • Variant Saemisch, Línia principal
   • Variant Capablanca
 • E30 Defensa Nimzo-India
  • Variant Leningrad
  • Gambet Averbakh
 • E31 Defensa Nimzo-India, Línia Principal de la Variant Leningrad
 • E32 Defensa Nimzo-India, Variant Clàssica
  • Línia Principal
 • E33 Defensa Nimzo-India, Variant Clàssica
  • Variant Zurich
  • Variant Milner-Barry
  • Variant Zurich Antiga
  • Gambet Vitolinsh-Adorjan
  • Defensa Keres
 • E34 Defensa Nimzo-India, Variant Clàssica, Variant Noa
 • E35 Defensa Nimzo-India, Variant Clàssica, Variant Noa, 5.cxd5 exd5
 • E36 Defensa Nimzo-India, Variant Clàssica, Variant Noa, 5.a3
 • E37 Defensa Nimzo-India, Variant Clàssica, Variant Noa, Main line, 7.Qc2
 • E38 Defensa Nimzo-India, Variant Clàssica, 4...c5
 • E39 Defensa Nimzo-India, Variant Clàssica, Variant Pirc
 • E40 Defensa Nimzo-India, 4.e3
 • E41 Defensa Nimzo-India, 4.e3 c5
 • E42 Defensa Nimzo-India, 4.e3 c5, 5.Ce2 (Rubinstein)
 • E43 Defensa Nimzo-India, Variant Fischer
 • E44 Defensa Nimzo-India, Variant Fischer, 5.Ce2
 • E45 Defensa Nimzo-India, 4.e3, Variant Bronstein (Byrne)
 • E46 Defensa Nimzo-India, 4.e3 O-O
 • E47 Defensa Nimzo-India, 4.e3 O-O, 5.Bd3
 • E48 Defensa Nimzo-India, 4.e3 O-O, 5.Bd3 d5
 • E49 Defensa Nimzo-India, 4.e3, Botvinnik System
 • E50 Defensa Nimzo-India, 4.e3 O-O, 5.Nf3, without ...d5
 • E51 Defensa Nimzo-India, 4.e3 O-O, 5.Nf3 d5
 • E52 Defensa Nimzo-India, 4.e3, Main line with ...b6
 • E53 Defensa Nimzo-India, 4.e3, Main line with ...c5
 • E54 Defensa Nimzo-India, 4.e3, Gligoric System with 7...dxc4
 • E55 Defensa Nimzo-India, 4.e3, Gligoric System, Variant Bronstein
 • E56 Defensa Nimzo-India, 4.e3, Main line with 7...Nc6
 • E57 Defensa Nimzo-India, 4.e3, Main line with 8...dxc4 and 9...Bxc4 cxd4
 • E58 Defensa Nimzo-India, 4.e3, Main line with 8...Bxc3
 • E59 Defensa Nimzo-India, 4.e3, Main line