user_mobilelogo

Peons enverinats

Valorar aquest article
(0 vots)

Els peons tenen la funció de defensa. La seva posició determina molt sovint el grau de feblesa o fortalesa de la defensa. Però també els peons poden crear certes trampes, com les tela-aranyes, atrapant peces majors. Sovint tenim oportunitats de capturar peons indefensos .... però compte! poden estar enverinats!! Capturar un peò sense analitzar-ho tot pot sortir car.

En el següent exemple, si l'àfil pren a h7 o el cavall pren a a7, aleshores queden atrapades per l'estructura de peons.

Si blanques juguen: 1. Axh7 g6 i l'àlfil no té escapatòria

Si negres juguen: 1. ... Cxa7 2. c6 i cavall no té escapatòria

També podem tancar peces majors com la torre o la dama. A continuació vegem com la torre menja un peó "enverinat" i queda atrapada:

Negres juguen: 1. ... Txb2 2. Ab6 Tc8 3. 0-0-0 i la torre ara és greument amanaçada pel rei.

I per últim vegem com la dama també queda atrapada en una variant de la defensa francesa si es menja el peó enverinat de b2:

Si negres juguen: 1. ... Dxb2 2. Ca4 i la dama no té escapatòria!!